Articles - Thumbnails

  • Касиса (черно френско грозде) има висока биологична стойност на плодовете, които са много търсени и добре...

  • Тази група растения се характеризира с голямо видово разнообразие. Някои перуники достигат височина 1 м, но...

  • Хемерокалисите – тези искрящи слънца в градината са едни от най-търсените и модерни многогодишни цветя....

  • Зокумът, наричан още лян (Nerium oleander), е измежду най-древните одомашнени декоративни растения. Ботаническото му...