Articles - Thumbnails

Лавсонов лъжекипарис, лъжекипарис, хамеципарис

Описание:  Преди около 200 години този род е бил неправилно причисляван към рода на кипарисите. При кипарисите узряването на шишарките става за 2 години, а при лъжекипарисите за една. Това е основният критерий, който е накарал ботаниците да отделят двата рода. Поради голямата им прилика с кипарисите, лъжекипарисите са наречени "лъже кипариси" (chamae - неистински). Представлява високо дърво с остро-пирамидална корона. Върхът на основния вид е винаги повиснал надолу. При някои сортове върхът е изправен. Клоните са къси, излизащи хоризонтално от ствола и насочващи се нагоре. Кората на младите дървета е сивозелена, гладка, а на възрастните е червено кафява, напукана на пластинки. Иглиците са люсповидни. Шишарките са дребни, почти сферични, до 10 мм в диаметър. Узряват през септември на първата година и веднага се отварят. Лавсоновият лъжекипарис е разпространен в тихоокеанската част на Северна Америка - щатите Калифорния и Орегон, където без да се отдалечава много от брега на океана, се изкачва на височина до 500м н.м.в.
Размер:  Този вид достига на височина до 40 - 60м. и 1,70 в диаметър.
Декоративност:  Притежава вечнозелена конусовидна корона. Декоративен е през цялата година. Освен основния вид, има изведени още неизброимо количество декоративни сортове от него.
Цъфтеж:  Без значение
Отглеждане:  Лъжекипарисът е лесен за отглеждане вид. Привързан е към месторастения с по-хладен климат и плодородни почви. Обича почвената влажност, но не понася преовлажняване. Напълно е устойчив на нашите зими. При температури под минус 25гр може частично да измръзне, но се възстановява лесно. Предпочита слънчеви изложения, но добре понася и засенчване.
Използване:  Лъжекипарисът има много широко приложение. Използва се както за солитери, така и за създаване на групи в паркови пространства. Подходящ е за засаждане на живи плетове, живи огради и ветрозащитни пояси. Като алейно дърво може да се засажда в шпалири, подобно на кипарисите. В Европа широко се използва като перспективно горскостопанско дърво.