Articles - Thumbnails

 

Описание: Жълтият равнец е местен вид и балкански ендемит. Една добра причина за отглеждане. У нас е разпространен повсеместно от 0 до 2000 м надморска височина. Образува компактна туфа от сребристи и силно овласени, дълбоко папратовидно нарязани, удължено ланцетни листа. Цветовете са дребни, златно жълти, събрани в сравнително едри, гъсти и щитовидни съцветия. Напълно зимоустойчиво растение.
Размер: Височина по време на цъфтеж 50 см, ширина 30-40 см.
Декоративност: Декоративна сребриста листна маса и красив цъфтеж
Цъфтеж: Летен - през юни,юли. Ефектни и ярки жълти съцветия.
Отглеждане: Задължително на слънчеви и добре дренирани и проветриви места. Страда от излишната влага и е типичен ксерофит - т.е. за градини без поливане.
Използване: В бордюри, цветни миксове, за окантване, в алпинеуми.