Articles - Thumbnails

Есенен седум (Sedum herbstfreude) – цъфтежът му започва в края на август и продължава до октомври. Листата му са светло зелени, а цветовете розово – виолетови, като през късната есен преминават в медно – червени. Есенният седум расте на слънчево място върху добре дренирана почва.

Описание: Есения седум или срещан още, като Есенна тлтстига е многогодишно цвете, което произхожда от Североизточен Китай. Родът ми Седум (Sedum L.) наброява около 200 вида едногодишни и многогодишни тревисти и полухрастчета. Есенната тлъстига е от семейство Дебелецови (Crassulaceae). В някой по стари книги можете да го срещнете, като Hylotelepjium telephium. Това е старото латинско наименование.

Седума е вечно зелено растение, което образува коренище и храстовидни обраствания. Стеблата са изправни и достигащи на дължина около 50-60см. Листата са месести с яцевидно овална форма разположени срещуположно. На цвят сиво-зелени покрити с восъчен налеп. По периферията на листа са назъбени. Цъвти през септември и октомвти и образува многобройни звездовидни цветове в розово-червеникава багра. Хареактерно за Есения седум, е че цветоностните съебла се разклоняват и на всеки връх завършват с цвят.

 

Грижи: Есения седум обича добре осветени места, като директно слънчево греене, така и полусенчести (шарена сянка) места. Растението се развива на всякакъв вид почва, но за предпочитане е да е на добре дренирана и богата на хранителни вещества. При отглеждате в домашни условия най-подходящата почвена смес е градинска почва : листовка : пясък в съотношение 4:3:1. През лятото поливайте Есената тлъстига умерено, а през зимата оскъдно. От време на време можете да оросявате листата му защото обича умерена въздушна влажност. Ако отглеждате Есения седум в саксия през периода на покой (зимните месеци) поставете растението в хладно помещение.

Размножаване: Есения седум се размножава чрез семена или вкореняване на резници.