Articles - Thumbnails

Грижите за вашите красиви растения и цветя у дома през зимата се различават от грижите, които полагате за тях през летните месеци, когато денят е по-дълъг и слънцето грее повече. През пролетта и есента растренията растат по-активно и бързо именно поради тази причина. Тогава те се нуждаят от повече вода, наторяване, разсаждат се и т.н.

През зимата заради по-краткотрайната среща на слънцето с растенията, те забавят своето развитие и растеж. В тези периоди не е нужно нашите красавици да бъдат поливани обилно, или да им доставяме нужните почвени обогатители.

Няма универсална формула за поливане на растенията през зимата. Едни обичат повече вода, а други може да се наложи да поливате няколко пъти през студения сезон. Най-добре поливането да става след като забележите, че почвата е почти изсъхнала. Дори и през активния сезон е добре да поливате растенията по-рядко, отколкото те да плуват във вода. Факт е, че те умират много по-често от прекомерно количество вода, отколкото от нейната липса.