Articles - Thumbnails

Ограниченият обем на саксиите трябва да се компенсира с подходяща почва, богата на хранителни вещества и минерали в лесна за усвояване форма. Саксийните цветя са много по-претенциозни към почвата, отколкото тези отглеждани на открито. За всеки вид растение трябва да се подготви съответната почвена среда с определени качества. Най-правилната агротехника на стайните растения и цветя е свързана със стриктно приготвяне и контролиране на състава на почвата, което обаче е почти невъзможно в условията на градския живот. Най-често се използва пакетирана готова смес от цветарските магазини и борси, в която има съчетание от оборски тор и минерали, което е много важно условие за доброто развитие и състояние на саксийните растения. Много важно в процеса на отглеждане е непрекъснатото разрохкване на почвата в саксията, за да се увеличи достъпът на кислород до корените на растенията. Въпреки че се използуват предимно готови смеси, не са излишни минимални сведения за различните видове почва и съставки, от които обикновено се приготвят тези смеси, за да се знае евентуално как могат да се подобрят техните качества в едно или друго направление. Най-подходящите видове почви и съставки за саксийни почвени смеси са следните:

Чимова пръст - получава се от чимове от ливади и пасища. Има значителен запас от хранителни вещества и добра структура, поради което е най-често употребяваната съставка за саксийна пръст.Листовка - получава се при изгниване на листа от липа, бук, клен, леска и др. Листата от върба и дъб не са подходящи, тъй като съдържат дъбилни вещества. Листовката е лека, рохкава и повишава киселинността на почвените смеси. За де е наистина качествена и добра, не трябва да съдържа неразложени отпадъци от листа. Широко разпространено е използването в цветарството за съставяне на по-леки почвени смеси.

Ерикова пръст - получава се при разлагане на листа от боровинки и ерика. Лека и песъчлива, тя е подходяща за нежни и млади растения, за засяване на дребни семена и вкореняване на резници. Бедна е на хранителни вещества и има кисела реакция.

Компост - получава се при разлагането на растителни отпадъци, пепел, плевели или кухненски отпадъци. Използва се за обогатяване на почвени смеси.

Пясък - това е еднаот най-често използваните и може да се каже задължителна съставка за всяка почвена смес. за предпочитане е речен едрозърнест пясък, а ако се използва морски и добре да се отстранят солите преди употреба. В чист вид се използва за вкореняване на резници.

Дървени въглища - най-често се използват счукани, като се прибавят на дребни късове, за да се регулира влагата в почвената смес, тъй като поемат излишната вода и я изпускат когато почвата засъхне.

Перлит - лек материал от вулканичен произход с голяма водопоглъщаемост, подходящ е за вкореняване на резници. Всеки един вид саксийно растение има специфични изисквания към съставните части на почвената смес, поради което се използват най-различни рецепти. Достатъчно е да се знае, че младите растения и тези с нежна коренова система се нуждаят от по-лека почвена смес, т.е. с по-голямо съдържание на листовка и пясък, а растенията с по-дебели корени от по-тежка смес, т.е. повече части чимовка или обработвана и наторявана градинска почва, оборски тор.

Цветя и почвени смеси

 

in It
Нормалното развитие на декоративните растения зависи не само от количеството светлина, топлина и влага, но най-вече от състава на почвата.

 

Поради това, че кореновата система на растенията се развива в малък обем почва, то тя (почвата) трябва да бъде богата с хранителни вещества. Освен това трябва да се знае, че саксийните цветя винаги предявяват по-големи изисквания към почвата, отколкото отглежданите на открито. Обикновено за декоративните растения се правят почвени смеси от различни видове пръст, като се имат предвид особеностите и изискванията на отделните видове цветя.Почвените смеси се приготвят от различни видове пръст и субстрати в съотношение според изискванията на отделните цветни култури. 
По-важните видове пръст и отделни субстрати са следните: 
чимова пръст, листовка (листна пръст), торфена пръст, парникова пръст, ерикова пръст, градинска пръст, дървесна пръст, борови кори, перлит, речен пясък, мъх, счукани дървени въглища и др. Чимовата пръст има голямо значение и участва като съставка в почти всички видове почвени смеси. Благодарение на голямото количество растителни остатъци в нея тя има значителен запас от хранителни вещества, но е склонна към уплътняване. 
Най-доброкачествена чимова пръст се получава от стари пасища и ливади. 
За приготвяне на чимова пръст (чимовка) през лятото или рано през есента с права лопата (бел) се нарязват чимове с дебелина 10-15 см, ширина 20 - 30 см и дължина 30 - 35 см. Нарязаните чимове се нареждат с тревата надолу на купове, не по-високи от 1 - 1,5 м, широки до 1,5 м и дълги според мястото и нуждите. За да се ускори разлагането на тревата, през лятото чимовете се прехвърлят няколко пъти, при което се поливат с течен оборски тор. До зимата тревата се разлага и пръстта става годна за употреба. Малките неугнили частици не се отделят при приготвянето на почвена смес. 
Когато пръстта е приготвена от чимове, взети от ливади на тежки почви, тя е тежка, а когато е от ливади на песъчливи почви - лека. Листовката, или листната пръст, е лека, рохкава, достатъчно хранителна и се получава при изгниването на листата на иглолистни или широколистни дървета. 
Тя има широко приложение в цветарството, особено за растения, които не понасят оборски тор. Листовката в смес с чимова пръст е подходяща за отглеждане на повечето от саксийните цветя. Тя е подходяща и за сеитба на някои семена, като семената на бегонията, глоксинията и др. 
Смесена с торфена пръст и пясък, напълно замества ериковата пръст, която е дефицитна. Качествената листовка е светлокафява и съдържа много малко неразложени остатъци от листа. Най-добра е буковата листовка, каквато има в достатъчни количества в нашите букови гори, където се събира наготово. Листовката от иглолистни гори има кисела реакция, поради което се използва при отглеждането на азалея, антуриум и др. 
Листовката от топола, върба, дъб и др. не е качествена и не бива да се използва. Торфената пръст е лека, рохкава и влагоемна. Тя се получава от разлагането н блатен торф и се използва за подобряване качествата на другите видове пръст. Нейните хранителни качества не са много добри. Внасянето на торф в почвите повишава тяхната киселинност. 
 
 
Цветя и почвени смеси
 

  
Pin It
Нормалното развитие на декоративните растения зависи не само от количеството светлина, топлина и влага, но най-вече от състава на почвата.

 

Поради това, че кореновата система на растенията се развива в малък обем почва, то тя (почвата) трябва да бъде богата с хранителни вещества. Освен това трябва да се знае, че саксийните цветя винаги предявяват по-големи изисквания към почвата, отколкото отглежданите на открито. Обикновено за декоративните растения се правят почвени смеси от различни видове пръст, като се имат предвид особеностите и изискванията на отделните видове цветя.

 

От какво са съставени почвените смеси?

Почвените смеси се приготвят от различни видове пръст и субстрати в съотношение според изискванията на отделните цветни култури. 
По-важните видове пръст и отделни субстрати са следните: 
чимова пръст, листовка (листна пръст), торфена пръст, парникова пръст, ерикова пръст, градинска пръст, дървесна пръст, борови кори, перлит, речен пясък, мъх, счукани дървени въглища и др. 

Чимова пръст.

Чимовата пръст има голямо значение и участва като съставка в почти всички видове почвени смеси. Благодарение на голямото количество растителни остатъци в нея тя има значителен запас от хранителни вещества, но е склонна към уплътняване. 
Най-доброкачествена чимова пръст се получава от стари пасища и ливади. 
За приготвяне на чимова пръст (чимовка) през лятото или рано през есента с права лопата (бел) се нарязват чимове с дебелина 10-15 см, ширина 20 - 30 см и дължина 30 - 35 см. Нарязаните чимове се нареждат с тревата надолу на купове, не по-високи от 1 - 1,5 м, широки до 1,5 м и дълги според мястото и нуждите. За да се ускори разлагането на тревата, през лятото чимовете се прехвърлят няколко пъти, при което се поливат с течен оборски тор. До зимата тревата се разлага и пръстта става годна за употреба. Малките неугнили частици не се отделят при приготвянето на почвена смес. 
Когато пръстта е приготвена от чимове, взети от ливади на тежки почви, тя е тежка, а когато е от ливади на песъчливи почви - лека. 

Листна пръст (листовка).

Листовката, или листната пръст, е лека, рохкава, достатъчно хранителна и се получава при изгниването на листата на иглолистни или широколистни дървета. 
Тя има широко приложение в цветарството, особено за растения, които не понасят оборски тор. Листовката в смес с чимова пръст е подходяща за отглеждане на повечето от саксийните цветя. Тя е подходяща и за сеитба на някои семена, като семената на бегонията, глоксинията и др. 
Смесена с торфена пръст и пясък, напълно замества ериковата пръст, която е дефицитна. Качествената листовка е светлокафява и съдържа много малко неразложени остатъци от листа. Най-добра е буковата листовка, каквато има в достатъчни количества в нашите букови гори, където се събира наготово. Листовката от иглолистни гори има кисела реакция, поради което се използва при отглеждането на азалея, антуриум и др. 
Листовката от топола, върба, дъб и др. не е качествена и не бива да се използва. 

Торфена пръст.

Торфената пръст е лека, рохкава и влагоемна. Тя се получава от разлагането н блатен торф и се използва за подобряване качествата на другите видове пръст. Нейните хранителни качества не са много добри. Внасянето на торф в почвите повишава тяхната киселинност. 

Парникова пръст.

Парниковата пръст представлява напълно разложеният, използван за затопляне на парниците оборски тор и насипаната върху него пръст, в която е отглеждан разсад. Парниковата пръст се складира на купове, както компостът, и след непродължително време е готова за използване. Тя подобрява физикохимичните свойства на почвените смеси и може да се използва и за наторяване на открити площи. 
Ерикова пръст.

Ериковата пръст е много лека, рохкава и богата с хранителни вещества. Получава се от изгниването на някои високопланински растения от сем. Ерикови. Тъй като се получава труд но, тя е много скъпа. 
Може да се замести напълно със смес от 4 части торфена пръст, 2 части листовка и 1 част пясък. 

Градинска пръст.

Градинската пръст се взема от площи, на които са отглеждани градински растения, торени периодично с органични минерални торове. Взема се през есента след прибиране на културите, като се използва само орният пласт. 

Дървесна пръст.

Дървесната пръст се получава от изгнили дървесни стъбла пънове, съчки, дървени стърготини и изгнилата вътрешност на хралупите на стари дървета. По своите качества тя е близка до листовката, но се употребява по-рядко, защото е склонна към вкисляване. Подходяща е за отглеждане на орхидеи и папрати и на представители от сем. Бромелиеви. 

Борови кори.

Боровите кори са отпадъчен продукт от дърводобивната и дървопреработващата промишленост. Състоят се не само от кората на млади борови стъбла, а и от дебелия корков пласт на възрастните дървета. Те са важен източник на хумус за почвата, още повече, че свежите борови кори имат продължително последействие, което се дължи на бавното им разлагане. 
Боровите кори вземат участие като съставка при приготвянето на почвени смеси за отглеждане на някои декоративни растения, но се използват по-ситни фракции от тях. Трябва да се има предвид, че в свежо състояние боровите кори свързват наличния азот и може да се получи азотен глад при отглежданите растения. Ето защо за препоръчване е свежите борови кори да се компостират в продължение на 6 - 8 месеца преди използването им. 

Перлит.

Перлитът представлява бели шуплести гранули с различна големина. Той се получава от изпичането при 1100°С на еруптивна скала, която се среща и у нас (в Източните Родопи). При това изпичане кристалната вода се отделя и се образуват шупли. 
Перлитът е много лек и се използва за олекотяване на някои елементи в строителството. В цветопроизводството се използва като съставка на почвените смеси, за вкореняване на щеклинги и за подобряване физичните свойства на тежките почви. 

Речен пясък.

Речният пясък има голямо значение при приготвянето на почвени смеси, тъй като ги прави по-рохкави. За предпочитане е чистият едрозърнест промит речен пясък. Той може да се използва и за подобряване физичните свойства на тежки почви. 

Защо в почвените смеси се добавя мъх?

За да се придаде по-голяма рохкавост, лекост и хигроскопичност на почвата, към нея се прибавя бял блатен мъх (сфагнум), който предварително се протрива през сито. Такива почвени смеси се използват за прорастване на едри семена (като семената на муза и други тропични растения), при форсажа на момината сълза и при отглеждането на орхидеи. 

Защо в почвените смеси се добавят счукани дървени въглища?

Често към почвените смеси се прибавят в малки количества счукани дървени въглища. Те абсорбират излишната влага от почвата, а след това при недостиг на влага я отдават, като по този начин предпазват почвата от вкисляване. 

От всички изброени до тук видове пръст и субстрати в чисто състояние се използват само листовката, ериковата и торфената пръст - за сеитба на дребни семена (бегония, глоксиния и др.) - и пясъкът и перлитът - за вкореняване на резници от някои видове цветя.

Почвените смеси, необходими за отглеждането на декоративните цветя, трябва да отговарят на следните условия: да съдържат усвояеми хранителни вещества в необходими за растението количества; да не задържат излишната при поливането вода; да пропускат въздуха до корените на растението; да имат реакция (рН) каквато растението изисква; да бъдат обеззаразени. 

При приготвянето на почвени смеси трябва да се държи сметка преди всичко за изискванията на дадения вид, за който се приготвя сместа. Няма да е пресилено, ако се каже, че почти за всеки вид трябва да се прави специална почвена смес. На практика обаче това не е така, тъй като е невъзможно да бъдат изучени до най-големи подробности изискванията на отделните видове цветя по отношение на почвената смес. 

Три вида почвени смеси.

Прието е близките по изисквания растения да се групират и да се правят три вида почвени смеси: тежка, средна и лека. 

Състав на почвените смеси.

Тежката почвена смес се прави от 3 части тежка чимова пръст, 1 част парникова пръст или листовка и 1 част речен пясък. 
Средно тежката почвена смес се прави от 2 части тежка чимова пръст, 2 части листовка, торфена или ерикова пръст, 2 части парникова пръст и 1 част речен пясък. 
Леката почвена смес се прави от 1 част тежка чимова пръст, 3 части листовка и 1 част речен пясък.

Специализиран почвен субстрат за отглеждане и пресаждане на кактуси и сукуленти.

Почвата за кактуси е известна в цяла Европа, любителите и колекционери на кактуси я използват изключително много за засаждане и пресаждане на кактуси и сукуленти. Почвата за кактуси е изключително популярна и се цени във Франция, Германия, Испания и Португалия.

Характерно за почвеният субстрат за кактуси е балансираното съдържание на високо плодороден бял торф, пемза, пясък, глина и специални добавки за кактусови растения.

Почвата е обезпаразитена и не съдържа ларви на насекоми, мушички, спори от гъби и други вредители.

Почвата има добра хигроскопичност и подходяща за кактуси физикомеханична структура. Това позволява отичане на излишната при поливането вода и предотвратява заблатяване на почвата и загниване на корените на кактуса.

Тази почва съдържа следните хранителни елементи:

Усвоим азот (NH4 +NO3) – то 100 до 300 милиграма на 1 литър субстрат

Усвоим фосфор (P2O5) – от 30 до 100 милиграма на 1 литър субстрат

Усвоим калий (K2O) – м/у 200 и 300 милиграма на 1 литър субстрат

Калиев хлорид (KCL) – 1,3 грама в 1 литър субстрат

Особености на субстрата:

Киселинност (Ph реакция) на субстрата – Ph 6,5 – 7,0 (неутрална реакция)

Обемна плътност на субстрата – 0,90 до 1,00 кг/литър

Почвата за кактуси е отлична за отглеждане на саксийни кактуси, както и за пресаждане на кактуси в нови керамични саксии или пластмасови такива. Характерно за почвата е, че тя се доближава по състав до естествената почва, в която се развиват кактусите.

Както всички професионални озеленители и колекционери на кактусови растения знаят, този вид растения са сукуленти и имат нужда от слънчево място през летните месеци и светло но сухо място през зимата. Най-подходящо място за тях е слънчевото южно изложение.

Кактусите стартират вегетация и цъфтят обикновено през пролетта. Поради тази причина Stender е плодородна почва за кактуси, която е изключително подходяща, защото осигурява необходимите хранителни елементи и така важния за този вид декоративни растения физикомеханичен почвен състав.

Тази кактусова пръст се оцежда добре и осигурява добър въздушен режим при корените на кактусите.

Почвата е подходяща за кактусите като Gymnocalycium, Mamillaria, Parodia и Notocactus, които обикновено цъфтят в нормални домашни условия. Още може да отглеждате и Астрофитум “звезден кактус” / Astrophytum, Великденче / Rhipsalidopsis x graeseri, Епифилум / Epiphyllum, Ехиноцереус / Echinocereus, Лобивия / Lobivia, Опунтиа / Opuntia Ороя / Oroya, Сребърно копие / Cleistocactus strausii, Трънен венец, Исусов венец / Euphorbia splendens / Milii и много др.

Почвата се цени при отглеждане на сукулентни растения като Ешеверия (Echeveria imbricata), Агаве /столетник (Agave Americana), Седум (Sedum sediforme), (Agave victoriae-reginae), изкуствен корал, Юка (Yucca filamentosa 'Golden Sword'), Граптоверия (Graptoveria acaulis), Ледебурия (Ledebouria socialis), Каланхое (Kalanchoe luciae), Сенецио (Senecio antandroi) и много други.

Сигурно тази статия е закъсняла, но днес най-накрая се наканих да я пусна със съответните снимки. Знаете, че на пазара трудно се намират качествени кори за орхидеи - не че и другите не вършат работа, но лично мен качеството им малко трудно ме удовлетворява.

Обикновено корите за орхидеи, които се предлагат са от бор. Те имат по люспеста структура, която съчетана с добавката на по-дребен компонент обикновено става по-плътна и по-малко въздухопропусклива.От вече няколкогодишен опит мога да кажа, че лично за мен най-добрите кори за орхидеите са приготвените от кора на стара ела, с която може да се снабдите лесно от някой пън в парка или гората.За да отделите кората може да ползвате малка брадвичка, някой по-голям и солиден нож или просто да я отчупите с ръце, ако сте си изяждали закуската като малки.Отделените парчета кора можете да нарежете на дребно до подходящ размер, според мен най-лесно с помощта на лозарска ножица, да ги натрошите с помощта на клещи или да ги накълцате с брадвичка. корите от елата за разлика от боровите кори имат по-неравномерна структура, което позволява в саксията да се оформи по-рехав субстрат с добра въздухопроводимост.Така приготвеният субстрат е великолепен за фаленопсиси, за едри катлеи, както и за орхидеи, които трябва да засадите по-дълбоко в саксиите. Ако искате да увеличите влагозадържащата му способност, просто добавете няколко парчета влакнест торф, сфагнум или друга по-ситна смеска за орхидеи. Също може да комбинирате отдолу в саксията по едър и рехав субстрат и отгоре просто 2-3 сантиметра по-ситен, който да задържа влагата.Така приготвеният субстрат може да използвате веднага или да оставите в подходящ съд да "отлежи", като го навлажнявате периодично и разбърквате. При приготвянето му може да добавите също "хранителни вещества" - малки количества изкуствен тор, съдържащ микроелементи и с ниско съдържание на азот - примерно кафяв кристалон.

Тук ви представяме хубава специализирана почва за отглеждане и присаждане на орхидеи. Подходяща е за присаждане и отглеждане на всички видове и сортове орхидеи. Хубавата почва за орхидеи е изключително балансирана в съдържанието си на хранителни вещества, като те са в добре усвоима за орхидеята форма. Субстрата за орхидея е произведен от качествени естествени материали, без съдържание на пестициди или токсични вещества. Състои се от преработена и обогатена смес от борови кори (мулч), кокосов чипс и органични торове.

Този хубав субстрат за орхидеи е с киселинност pH – 5,5 – 6,5 и е богат на Азот (N), фосфор (P) и калий (K) и микроелементи. Това са сред най-важните хранителни елементи за правилното развитие на цветята. На практика почвата е достатъчна за оптимално отглеждане на орхидеи за минимум 4 месеца.

БЕЗ пестициди, токсични вещества, не съдържа почва, пясък или други видове инертни материали.

Едно от предимствата на субстрата е неговата перфектна буферна способност, което ви позволява да поливате вашите орхидеи с различна по солеви състав вода.

В тази почва се отглежда успешно Платицериум (Еленови рога - Platycerium), всякакви видове епифитни растения (цветя и екзотични видове растения, които се развиват обикновено в/у кора на дървета, мъхове и др.)

Тази хубава почва за орхидеи е подходяща и за отглеждане на растения – литофити. Това са цветя – екзоти, подобни на епифитите, но обикновено се прикрепят към много твърда основа – скали, камъни.Използва се успешно за отглеждане на всички познати видове орхидеи независимо дали се отглеждат в саксии за орхидеи или кашпи на тераси, балкони, в хотели, ресторанти, къщи за гости и др