Articles - Thumbnails

Ограниченият обем на саксиите трябва да се компенсира с подходяща почва, богата на хранителни вещества и минерали в лесна за усвояване форма. Саксийните цветя са много по-претенциозни към почвата, отколкото тези отглеждани на открито. За всеки вид растение трябва да се подготви съответната почвена среда с определени качества. Най-правилната агротехника на стайните растения и цветя е свързана със стриктно приготвяне и контролиране на състава на почвата, което обаче е почти невъзможно в условията на градския живот. Най-често се използва пакетирана готова смес от цветарските магазини и борси, в която има съчетание от оборски тор и минерали, което е много важно условие за доброто развитие и състояние на саксийните растения. Много важно в процеса на отглеждане е непрекъснатото разрохкване на почвата в саксията, за да се увеличи достъпът на кислород до корените на растенията. Въпреки че се използуват предимно готови смеси, не са излишни минимални сведения за различните видове почва и съставки, от които обикновено се приготвят тези смеси, за да се знае евентуално как могат да се подобрят техните качества в едно или друго направление. Най-подходящите видове почви и съставки за саксийни почвени смеси са следните:

Чимова пръст - получава се от чимове от ливади и пасища. Има значителен запас от хранителни вещества и добра структура, поради което е най-често употребяваната съставка за саксийна пръст.Листовка - получава се при изгниване на листа от липа, бук, клен, леска и др. Листата от върба и дъб не са подходящи, тъй като съдържат дъбилни вещества. Листовката е лека, рохкава и повишава киселинността на почвените смеси. За де е наистина качествена и добра, не трябва да съдържа неразложени отпадъци от листа. Широко разпространено е използването в цветарството за съставяне на по-леки почвени смеси.

Ерикова пръст - получава се при разлагане на листа от боровинки и ерика. Лека и песъчлива, тя е подходяща за нежни и млади растения, за засяване на дребни семена и вкореняване на резници. Бедна е на хранителни вещества и има кисела реакция.

Компост - получава се при разлагането на растителни отпадъци, пепел, плевели или кухненски отпадъци. Използва се за обогатяване на почвени смеси.

Пясък - това е еднаот най-често използваните и може да се каже задължителна съставка за всяка почвена смес. за предпочитане е речен едрозърнест пясък, а ако се използва морски и добре да се отстранят солите преди употреба. В чист вид се използва за вкореняване на резници.

Дървени въглища - най-често се използват счукани, като се прибавят на дребни късове, за да се регулира влагата в почвената смес, тъй като поемат излишната вода и я изпускат когато почвата засъхне.

Перлит - лек материал от вулканичен произход с голяма водопоглъщаемост, подходящ е за вкореняване на резници. Всеки един вид саксийно растение има специфични изисквания към съставните части на почвената смес, поради което се използват най-различни рецепти. Достатъчно е да се знае, че младите растения и тези с нежна коренова система се нуждаят от по-лека почвена смес, т.е. с по-голямо съдържание на листовка и пясък, а растенията с по-дебели корени от по-тежка смес, т.е. повече части чимовка или обработвана и наторявана градинска почва, оборски тор.