Articles - Thumbnails

Течен тор за орхидеи с екстракт от водорасли и NPK 13-13-13
ОрхиТ -21

250 ml

Балансираната формула от N-P-K (13-13-13)
от макроелементи и допълнителните микроелементи спомагат за по-пълното усвояване на хранителните вещества. Екстракта от водорасли подпомага за изграждане на устойчивост и имунитет на орхидеята.

Подържа pH ниво – 4-5 – оптимална за орхидеи.

Внимание! В ОрхиТ -21 има хормони на растежа:
ауксин – за развитие на кореновата система;
цитокинин – за образуване на цветоноси.
Течен тор за орхидеи – ОрхиТ -21, е добре да се прилага:
регулярно – за подържане на кореновата система и цветоносност, създаване на условия за по-пълноценно усвояване на хранителните вещества в почвата – през 30 дни по 4мл (една капачка на продукта)/литър вода.
при стресови състояния – пресаждане, стрес и температурни промени – веднъж на 15 дни по 4мл (една капачка на продукта)/литър вода.
Съдържание течен тор за орхидеи ОрхиТ-21:
Общ Азот – 13.20%
Нитратен азот – 7.50%
Амониев азот – 5.70%
Фосфор – 13.20%
Калий – 13.20%
Магнезий – 1.00%
Манган – 0.048%
Желязо – 0.096%

Бор – 0.019%
Мед – 0.048%
Цинк – 0.048%
Молибден – 0.0008%
Кобалт – 0.0008%
Екстракт Keplak – 18.40%
рН – 4.0÷5.0

Продуктът е предназначен за употреба само при саксийни растения.
Да не се прилага върху открити площи.