Articles - Thumbnails

Градински център и разсадник Незабравка

Градинският център се намира във Варна и е разположен на тихо и спокойно място, потънало в зеленина, гористи хълмове от една страна и синевата на морето отпред.