Articles - Thumbnails

Окапване на листата на лимона
Оптималната температура и влажност на въздуха и светлината са решаващи за нормалния растеж на лимона Листата на лимона обикновено се задържат по 2-3 години и постепенно се подменят в процеса на стареенето. В тях се образуват и съхраняват пластичните вещества. Почивката на лимоновото дръвче през зимата е основно изискване за неговото добро плододаване. По време на покой дървото трябва да се държи в хладно и светло помещение, като поливането се свежда до минимум. Ако въздухът е сух, растението периодично се оросява с пулверизатор. Не е целесъобразно лимонът да презимува в помещения, където се съхраняват ябълки и други плодове. Отделящите се фитонциди предизвикват окапване на листата и повреди при младите клонки.

Ако заради лоши условия на живот, окапят листата на лимона, на следващата година той образува богата листна маса, но не дава плодове. За нормалното развитие на един плод на лимона са нужни десетина зрели листа. Температурата и влажността на въздуха, светлината и околната температура са от решаващо значение за нормалния растеж на лимоновото дърво и доброто му презимуване. Измръзването става при температура на околната среда под -3-4 градуса. Високите температури /35-40 градуса/ също подтискат нормалните функции на листата.

Най-често причина за окапването на листата се явява физиологичната суша, настъпваща при големи различия между почвената и въздушната температура или при излишък на почвена влага. Листата започват да капят и когато кореновата система е силно повредена. Не бива да се допуска преовлажняване и влошаване на почвата. Преждевременно окапват листата и при недостиг на светлина, ако температурата в помещението е по-висока. Почти пагубно се отразяват на лимоновото дръвче променливите температури. При вариране в температурата с повече от 12 градуса, окапват над 20 на сто от листата.