Articles - Thumbnails

Брюквата или жълта ряпа (Brassica napobrassica или Brassica napus var. napobrassica) в кореноплодна култура, зеленчук, получен чрез кръстосване на зелеи бяла ряпа. Листата ѝ могат да се консумират като листен зеленчук.