Articles - Thumbnails

Самата грижа по отгелждането на орхидеите не е толкова сложна.Достатъчно е да се знае жизненият цикъл по всяко време на годината.Още по-добре ,запишете го.
ДЕКЕМВРИ
Има орхидеи,които цъфтят през този месец от годината.За да бъдат цветята големи издрави ,растението се нуждае от светлина-12часова дневна светлина .Одвен светлина трябва да получат и минимум тор,поливането става рядко -веднъж на 10дни .,пръскането на листата също е от значение.
ЯНУАРИ
Повечето от орхидеите спят ,тогава не се нуждаят от по горе описаните тор,поливка ,осветление и т.н.Пръскането обаче зависи от температурата на помещението ,колкото е по висока температурата толкова по-често е пръскането
на листата и то предимно следобед.Нощната температура за топлолюбивите орхидеи не трябва да пада под 18градуса,а за студоустойчивите растения -под 8 градуса.
ФЕВРУАРИ
В последният месец на зимата някои орхидеи започват да цъфтят.Увеличава се дневната светлина,напояванатето и торенето.Проветряванена на помещението/един от основните компоненти на добрата грижа,но и предотвратяването на гъбични и бактериални заболявания/.Месецът е добър за засаждане ,когато саксията е отесняла на растението.