Articles - Thumbnails

Има два начина за размножаване на магнолиите – вегетативно и семенно.

Един от начините за вегетативно размножаване е чрез така наречените резници. Тези резници се вземат от растението „майка” като се поставят в подходящи за вкореняване условия, а именно парникови условия.В тези условия има подходяща температура и влажност, както на въздуха така и на субстрата. Друг начин за вкореняване е чрез повеждане на нискостоящ клон, като той се огъва към земната повърхност и се затрупва с лека почва (смес от градинска пръст, торф и пясък).Клонът не се отделя от дървото като непрекъснато се полива. След вкореняването му се отрязва и се премества на новото място в градината за по-нататъчно развитие.

Друг начин за вегетативно размножаване, който дава добри резултати е пресаждането За целта се използват диви видове магнолии, произведени от семена.Върху добре оформеното стъбло се пресажда пъпка или клон от сортова магнолия. След полагане на добри грижи и срастването на тъканите, присадката прораства и след време формира добре оформена корона.Всички издънки, които се появяват под присадката, трябва своевременно да се отстраняват.

Семенното размножаване е много лесен и продуктивен за изпълнение метод, но се използва само за производство на дивите видове.Също така при хибридите и сортовете не се запазват цялостно белезите на вида, т.е видът не запазва всичките си наследствени белези и започва да се отличава от родителските форми.Новите растения наподобяват дивите си предшественици, цъфтят по-слабо и с по-бледи и дребни цветове. Цъфтежът започва след като растенията са навършили най-малко 8 години.

Повечето магнолии са не големи дървета и храсти.Те са идеални за озеленяване на малки дворни пространства, могат да се използват в групи с иглолистни и широколистни видове.

 

Магнолиите са идеални за засаждане в зелена морава като солитери, защото имат изключително добър и ефектен цъфтеж.